ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Այլ ծառայություններ

Բիզնեսի գրանցում և լուծարում, տնտեսական իրավունք և աշխատանքային հարաբերություններ, ֆինանսական կայունություն և իրացվելիություն. այս և նմանատիպ այլ դեպքերում խնդիրներին պետք է նայել մասնագետի աչքերով:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Կազմակերպության գրանցում,
 • Լուծարային հաշվետվությունների կազմում և լուծարում,
 • Ակտիվների և պարտավորությունների, գույքագրում և գնահատում,
 • Աշխատանքային օրենսդրության և տնտեսական իրավունքի գծով խորհրդատվություն

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Կազմակերպությունը ստեղծելիս, լուծարելիս,
 • Ֆինանսական վիճակը գնահատելիս,
 • Աշխատանքային օրենսդրությանը և տնտեսական իրավունքին առնչվող խրթին հարցերում չկողմնորոշվելիս,
 • Նոր ձեռնարկումներ իրականացնելիս

Ինչու ԹՄ

 • Մեծ փորձառություն 2000թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հաճախորդների կայուն բազա:
 
© 2020 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: