ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Աուդիտորական գործունեություն

Աուդիտը աուդիտի ենթարկվող անձի ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության անկախ ստուգումն է, որի արդյունքում տրամադրվում է աուդիտորական եզրակացություն: Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Աուդիտ,
 • Աուդիտորական դիտարկում,
 • Համաձայնեցված ընթացակարգեր,
 • Կոմպիլիացիա:

Որ դեպքերում են իրականացվում

Պարտադիր աուդիտ`

 • Խոշոր կազմակերպություններ, որոնց նախորդ տարվա գործունեությունից հասույթը գերազանցում է 1 մլրդ դրամը, կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեշռային արժեքը գերազանցում է 1 մլրդ դրամը,
 • Հիմնադրամներ, եթե ակտիվների արժեքը գերազանցում է 10 մլն դրամը,
 • Հաշվետու թողարկողներ,
 • ԲԲԸ-ներ,
 • Ֆինանսական ոլորտի կազմակերպություններ

Կամավոր աուդիտ`

 • Կազմակերպության սեփականատերերի նախաձեռնությամբ
 • Ներդրումային կամ վարկային ծրագրերի իրականացման դեպքում` ներդրողի (վարկատուի) պահանջով

Ինչու ԹՄ

 • Հսկայական փորձառություն 1997թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հաճախորդների մեծ բազա, այդ թվում տեղական խոշոր կազմակերպություններ, միջազգային կառույցներ ու կազմակերպություններ

 

 
© 2020 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: