ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Բիզնես խորհրդատվություն

Զարգացող աշխարհի ներկայիս տեմպերին դիմակայելու և բիզնեսի մրցակցային առավելությունները պահպանելու համար, ռիսկերի և ռեսուրսների կառավարման գործիքները մշտապես թարմացման կարիք ունեն:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Ֆինանսական և հարկային գործունեության վերլուծություն,
 • Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն, վերահսկողության մեխանիզմների նախագծում և ներդրում,
 • Բիզնես պլանի կազմում,
 • Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) գնահատում,
 • Վերակազմավորում, բաժանիչ հաշվեկշռի կազմում:

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Ներդրումային կամ վարկային ծրագրերի իրականացում,
 • Կանոնադրական կապիտալում ներդրումների, բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) վաճառքներ, հետ գնումներ,
 • Բիզնեսի պլանավորման, կառավարման և վերահսկման արդյունավետ համակարգի անհրաժեշտություն,
 • Իրավաբանական անձի բաժանման կամ նրա կազմից մեկ կամ մի քանի իրավաբանական անձանց առանձնացման ձևով իրավաբանական անձի վերակազմակերպում,

Ինչու ԹՄ

 • ՎԶԵԲ պատվերով` մի քանի տասնյակ խոշոր պատվերների իրականացում` 2004թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հսկայական փորձառություն:
 
© 2020 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: