ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Հարկային խորհրդատվություն

ՀՀ հարկային համակարգը աչքի է ընկնում իր խրթինությամբ և փոփոխությունների նկատմամբ խիստ հակվածությամբ, ինչը բիզնեսի համար այս ոլորտը դարձնում է առավել ռիսկային, իսկ դրա կառավարումը` օրակարգային:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկում, վճարումների և մնացորդների ստուգում, ճշգրտում, հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
 • Առանձին գործարքների (պայմանագրերի) հարկային հետևանքների հաշվառում և արտացոլում հարկային հաշվետվություններում (հաշվարկներում):

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Ֆինանսական տարվա սկզբում հարկային փոփոխությունների փաթեթը հրապարակվելուց հետո,
 • Ֆինանսական տարվա ավարտին` հարկային ռիսկերը գնահատելիս,
 • Կազմակերպության համար մշտական բնույթ չկրող գործարքներ իրականացնելիս,

Ինչու ԹՄ

 • Ուղղակի մասնակցություն իրավական ակտերի մշակմանը և փորձաքննության իրականացմանը
 • Հարկ վճարողների պարզեցված ուղեցույցների հեղինակում և համահեղինակում
 • 0 ռիսկերի (ներառյալ` հարկային) պրակտիկա
 • Հսկայական փորձառություն 1997թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հաճախորդների մեծ բազա:
 
© 2020 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: