ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Դասընթացներ

Սկսնակ և գործող մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացը` նորությունները տեղայնացնելու և լճացումից խուսափելու ամենարդյունավետ միջոցն է:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Սկսնակ հաշվապահների ուսուցում,
 • ՖՀՄՍ-ների դասընթացներ

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Հաշվապահի կամ աուդիտորի "ճանապարհով" քայլելու նկատառումով,
 • Տեսական գիտելիքներ և գործնական փորձ ձեռք բերելու նպատակով,
 • Առկա գիտելիքները թարմացնելու և նորություններին իրազեկվելու նպատակով,
 • Մշտապես մասնագիտական լավ “մարզավիճակում” գտնվելու նպատակով:

Ինչու ԹՄ

 • Ուսուցողական մասնագիտացված կենտրոնի առկայություն,
 • Շրջանավարտների արձագանքներ,
 • Աչքի ընկած շրջանավարտներին աշխատանքով ապահովում,
 • Դասախոսությունների հսկայական փորձառություն
 • Մի քանի տասնյակ մասնագիտական գրքերի հեղինակում:
 
© 2020 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: